2018 жыл 31 мамыр - 1 маусымда Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (НААР) ENQA Аккредиттік агенттіктердің сарапшыларын бағалауға дайындау бойынша тренингіне (Мадрид ,Испания). Тренинг сарапшылардың кәсіби біліктілігін жоғарылатуға және еуропалық әдістерді зерттеуге мүмкіндік берді. Бұл Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) стандарттармен әдістемелерге сәйкес сапаны қамтамасыз етуді бағалаудан өтетін еуропалық агенттіктердің сыртқы бағалау жүргізуде АРТА халықаралық сараптама жүргізуге мүмкіндігін кеңітеді.

ENQA тренингі туралы толығырақ ақпарат келессі сілтеме бойынша http://www.enqa.eu/index.php/events/enqa-agency-reviews-training-of-reviewers-2/