Мазмұны

Алғы сөз

 1. Көрініс
 2. Миссия
 3. Мақсаты, күтілетін нәтижелер және іс-шаралар
 4. Мақсатқа жетудің тиімді өлшемдері немесе көрсеткіштері

 

Алғы сөз

Қазақстан Республикасындағы жоғарғы білім беру жүйесі жоғарғы білім беру сапасы деңгейінің даму стандарттарына бағытталған. Қазақстандағы 20 университет 2010-2011 жж аралығында шетел аккредитация агенттіктерінде халықаралық танымалдылыққа ие болды. Білім беру сапасының жоғарғы стандарттарын жетілдіру, жаһандық экономикада қарқынды даму, сонымен қатар экономиканың түрлі салаларындағы мамандарды дайындау қажеттілігі тұр.

Агенттік білім беру аясында білім берудің жоғарғы сттандарттарының дамуына аккредитация және рейтингтердің арасында өз үлесін қосуда. Агенттік 2011 жылы бұрынғы аккредитациялар тәжірибелеріне сүйене отырып  институционалдық және кәсіби тәжірибелерді өз бойына жинап алып тәуелсіз, коммерциялық емес ұйым ретінде құрылған болатын.

Көрініс

Қазақстан Республикасындағы арнайы орта білімнен кейінгі және жоғарғы білім берудің дамуының сапа мәдениеті.

Миссия

Бәсекеге қабілетілік бойынша аккредитациялық бағдарламалар және тәуелсіз институционалдық сонымен қатар академиялық саралауды жоғарылату

Мақсаты

 • Сапаны қамтамасыз ету жүйесі:

* Институционалдық және мамандандырылған аккредитации критерилері мен стандарттарын тұрақты жетілдіру және қалыптастыру, сонымен қатар саралау әдістерімен жұмыс жасау;

* Постаккредитациялық мониторинг жүйесін қалыптастыру;

* орта және жоғарғы білім берудің сапасын бағалауды жүргізу үшін аспаптарды жетілдіру;

* Білім беру сапасын бағалауда әділдікті қамтамасыз ету тетіктерін үнемі жақсарту және жетілдіру;

 • Саралау және аккредитация рәсімдерін ұйымдастыру.
 • қоғамдағы барлық мүдделі тұлғалардың нақты нәтижелерін білім беру сапасын бағалау ұсынуды тапсыру;

* Саралау және аккредитация қорытындыларына  ашық түрде қолжетімділікті қамтамасыз ету;

* Сапаны қамтамасыз ету рәсімдерін және оын саралау, аккредитация нәтижелерін қатысты конференциялар, тренингтер, семинарларды қоғамдық талқылау аясында ақпараттандыру;

 • Білім беру сапасын қамтамасз етудегі мәселелерді талдау және талқылау.

* Білім беру сапасын бойынша мәселелерді талқылау жөніндегі өзекті конференциялар жасау;

* Білім беру сапасының өзекті мәселелерін мамандырылған ғылыми пресса және жалпы публикация ұйымдарында көтеру;

 • Білім беру сапасының одан әрі дамуына аккредиттелеген оқу орындармен жан жақты көмектесу;

* Халықаралық аккредитация рәсімдерінің аккредиттелген оқу орындарына қолдау көрсету;

* Аккредиттелген оқу орындар арасында  өзара пікір алмасу жүйесін құру;

Мақсатқа жетудің тиімді өлшемдері немесе көрсеткіштері

 • оқу орындармен стандарттармен аккредитация және рейтинг критерилерін жоғарылату бойынша кері байланыс орнату;
 • Аккредиттелген мекемелер және бағдарламалар санынның өсуі, сапа бойынша анализ жүргізу және аккредитация рәсімдерін қанағаттандыру;
 • Агенттік қызметін сыртқы шолу, мысалы ENQA.