Мазмұны

 

Алғысөз

  1. Кіріспе
  2. Миссия
  3. SWOT-анализ
  4. Стратегиялық мақсаттар, міндеттер, күтілетін нәтижелер мен іс-шаралар (мақсатқа жетудің тиімді өлшемдері немесе көрсеткіштері)

4.1 Білім беру сапасын қамтамасыз етудің ұлттық жүйесін дамытудың шетел тәжірибесін пайдалану бойынша жұмыстар

4.2 Жоғары, техникалық және кәсптік білім беру аясындағы рейтингтік зерттеулер жүргізу

4.3  Білім беру сапасын қамтамасыз етудің ұлттық  жүйесіне жан-жақты талдау жасау

4.4 Білім беру ұйымдары қызметтері және білім беру бағдарламаларының сапасын бағалаудың нәтижелерін қоғамдық ақпараттандыру

4.5 Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі мойындалған аккредителген орган ретінде

 

Алғысөз

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (бұдан әрі - АРТА) 2011 жылы білім беру сапасын қамтамасыз етудің ұлттық  жүйесін одан әрі дамыту мақсатында коммерциялық емес нысанда құрылды.

Аталған құжат екінші стратегиялық даму жоспары қызметін атқарады. АРТА құрылған сәттен бастап барлық жас ұйымдарға тән  сапаны қамтамасыз ету бойынша эволюциялық даму жолып жүріп өтті. Мұнымен бірге тәуелсіз аккредиттелген жүйелердің толыққанды  жаңғыртумен қатар құрылуы болды.

Бүгінде АРТА – шетелде де Қазақстанда да  білім беру сапасын қамтамасыз етуде сыртқы мойындалған агенттік.

2011-2015 жылдарына арналған стратегиялық даму жоспарының мақсаттары мен міндеттері орындалды. Бұл кезеңде 33 білім беру ұйымдары институционалдық аккредитацияны өткен болатын, және 849 түрлі деңгейдені білім беру бағдарламалары аккредителінді.

Барлық институционалық және мамандандырылған аккредитация ұйымдарының стандарттарымен Бүкіләлемдік медициналық білім беру федерациясы (БМБФ) бірге  2015 жылғы Еревандағы ESG үйлестірілген және қайта қаралып бекітілеген.

Қазіргі уақытта агенттік жанында Аппеляциялар және наразылық қарау бойынша Комиссия сонымен бірге 3 сараптама кеңесі жұмыс жасайды, олардың ішінде:

  • Жоғарғы білім берудің академиялық – 452 сарапшы;
  • жұмыс берушілер саны бойынша - 216 сарапшы
  • техникалық және кәсіби білім беруден - 941 сарапшы
  • оқушылардан -55 сарапшы;
  • медициналық білім беру аясында – 184 сарапшы;

Сонымен бірге, рейтингтік  зерттеулер аясында ЖОО саралау технологиясы енгізілді және Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарының әлемдік тәжірибе мен ұлттық ерекшеліктері бойынша сай білім беру.

АРТА стратегилық даму жоспары 2016 жылдан 2020 жылға дейін бірқатар мақсаттар мен міндеттерді орындауды жоспарлап отыр.

Аталған Стратегиялық жоспары Аккредитациялық кеңес мүшелерімен және АРТА сарапшы кеңесінің қатысуымен АРТА қызметкерлерімен жасалды.

Жоспардың даму жобасы АРТА Аккредитациялық кеңесінің отырысында талқыланды және 2015 жылдың желтоқсанында бекіту ұсынылды.

 

2016-2020 жж арналған Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) стратегиялық даму жоспарының толық нұсқасы осы жерде