АРТА білім беру сапасын қамтамасыз етуде ұлттық, еуропалық және халықаралық мойындалған агент ретінде.