Егер жоғарғы ғылыми-зерттеу мүмкіндігі болған жағдайда, қазіргі заманауи материалдық және әдістемелік базасы, білім беру мен ғылым саласында инновациялық даму, Агенттік мойындалған, бәсекегеқабілетті ұлттық және халықаралық деңгейдегі аккредитация органы бола алады, яғни білім беру сапасын қамтамасыз етудің орталығы ретінде мол мүмкіндікке ие. Стратегиялық міндеттерді жан жақты қолдау арқылы білім беру жүйесін мемлекет арқылы реформалар,

Агенттіктің саясаты білім беру сапасын бағалауда сапалы түрлі саладағы қызметтерллі ылғи дамуына жағдай жасау: мемлекет, қоғам, ҚР білім беру жүйесі, білім беру ұйымдары, білім алушылар барлық деңгейді қамтиды. Қызметкерлердің тұтыну жұмыстары олардың талаптарын қанағаттандыру принципіне сай және кері байланыс, өзара әріптестік, максималды түрде міндеттемелерді орындау бойынша жауапкершілік талап етіледі. Агенттіліктің басым бағыттарына: - мәдени сапаны қалыптастыру, - сапаны ішкі жүйелерін тұрақты түрде жетілдіру, халықаралық және қазақстандық мойындау органдарының талаптарға сай болуы, - Даму стратегиясы және саясаты бірігуді қамтамасыз ету.

Стратегиялық мақсаттарын толыққанды орындауда және ұйымның міндеттерді шешуде, біліктілігі, дайындығы, хабар алу бойынша Агенттілік барлық қызметкерлерінің Басшылық бағыттап отырады. Аккредитация өткізуде агенттілік білікті ұлттық және халықаралық сарапшыларды тартады. Рейтингтік зерттеулер және аккредитация жүргізу үшін жүйелі және процесстік қызмет ресурстарын басқару тәсілдері қолданылады.

Агенттіктің дамуы үнемі басқару жүйесі принциптерін жетілдіру бойынша, аккредиттік рәсімдерді жетілдіру, білім мен ғылымдды интеграциялау, нарық талаптары және қоғамдық әлеуметтік тапсырысқа икемді инновациялық мақсаттарды енгізу. Агенттік Саясат және стратегиялық дамумен бірге ақпарттың іс жүзінде ғана келіседі,анализ рәсімдерін алғаннан кейін ғана, қызметтердің мониторнигі көрсеткіштерін пайдаланылады.Агенттік әріптестерімен қатынаста тұрақтылыққа мүдделі, белгіленген талаптарды орындауды қамтамасыз етуге бағытталған. Агенттік білім беру және ғылыми-зерттеу ұйымдарымен, мойындалған аккредитациялық агенттіктермен бірге жан жақты жұмыс жасауға мүдделі.

Агенттік басшылары, сапа бойынша саясатты түсіндіруде агенттіктің әрбір қызметкері жұмыс сапасына толығымен жауап береді және осы Сапа бойынша саясаттың қарсы ешқандай шаралар жасамайды.