Медициналық білім беру

Медициналық жоғары оқу орындарын институционалдық аккредиттеу стандарттары

Медициналық білім берудің дипломнан кейінгі бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары (резидентура мамандықтары бойынша)

Магистратураның мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары

Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 5В130200 - «Стоматология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 5В110100 - «Фармация» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

Жоғары білім беу ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 5В130100 - «Жалпы медицина» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 5В110100 - «Мейірбике ісі» (бакалавриат) мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

Жоғары білім беу ұйымдарын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары 5В110400 - «Медициналық-профилактикалық іс», 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасы

Медициналық білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттары (Дипломнан кейінгі білім беру)

Медициналық колледждердің мамандандырылған аккредиттеу стандарттары (білім беру бағдарламалары)

Медициналық колледждерді институционалдық  аккредиттеу стандарттары

PhD докторантураның білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу стандарттары