2018 

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША II ОРТА АЗИЯЛЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ, 16 қазан

 

2016 

АРТА 2016, 6-7 қазан конференциясы мәліметтерінің жинағы

 

Жумагулова А.Б., Сейдахметова Р.Г., Скиба М.А., Канапьянов Т.Е. Қазақстандағы білім беру сапасын тәуелсіз бағалау: АРТА тәжірибесі. – Астана монография: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі, 2016. – 130 бет.

 

 

2015

Жумагулова А.Б., Сейдахметова Р.Г. Білім беру мекемелерін тәуелсіз аккредиттеудің Қазақстандық жетістікті тәжірибесі // Жүсіп Баласағұни атындағы Қырғыз Ұлттық Универсиеті хабаршысы, Арнайы басылым 2015. 377-380 б.

Бозымов К.К., Озық жүруге жұмыс жасау   // " Егемен Қазақстан " газеті, 22.09.2015.

Гасимов Р.,Татибеков С.  Мекемелердегі тағылымдама – қазіргі таңдағы өзектілік // Техникалық және кәсіби білім беру, №1/2015, 24-26 б. 

2014

Юрий Пак. Білім беру : Сапаны басқару – өрлеуге апарар жол // " Егемен Қазақстан " газеті, 30.12.2014.

Канапьянов Т.Е. АРТА қызметі: 3 жылдық жұмыс қорытындысы және перспективалар // Еуропалық стандарттарды және ұсыныстарды білім беру сапасының кепілі жүйесіне енгізу: Кәсіби білім беру саласындағы IX Халықаралық эксперттері Гильдиясы Форумы мәліметтер жинағы – 2014. Мәскеу: Эксперттер Гильдиясы, 31-35 б.

Сейдахметова Р.Г. Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту контекстіндегі білім беру сапасын бағалау // «Қазақстанның жоғары мектебі» ақпараттық-аналитикалық журналы, №1, 2014, 43-48 б.

Сейдахметова Р.Г. Квалификациялық шек және білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесі // Қазақстанның инновациялық даму жағдайындағы ғылым, білім және өндіріс интеграциясы, 2014 10-12 б.

2013

Сейдахметова Р.Г. Ranking of Kazakhstan Universities by Bachelor educational programs //Perspektywy. 2013, №10-12 (131). pp. 34-35

Сейдахметова Р.Г. Болондық үрдіі параметрлерін жүзеге асыру бағалауына («Болондық бағдаршам» тәсілі бойынша) //  «Қазақстанның жоғары мектебі» ақпараттық-аналитикалық журналы, №1, 2013, 16-19 б.

Мухтарова И.А., Канапьянов Т.Е. Қазақстандық білім беру мекемелерін жаңа форматта аккредиттеу мақала: АРТА тәжірибесі // Education KZ. – Астана, 2013. – № 1. 38-47 б.