Әдіснама ( АРТА-2017-Рейтинг)

Рейтинг жөніндегі семинардың бағдарламасы

Анықтамалық "ҚР ЖОО-ның талап етуінің ұлттық рейтінгі− 2018"

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 2018 жылғы мамандарды даярлаудың бағыттары мен деңгейлері бойынша ҚР ЖОО-ның талап етуінің ұлттық рейтингі жарияланғанын хабарлайды. Іріктеу нәтижелері "Казахстанская правда" газетінің 15.05.2018 жылғы 88 (28717) нөмірінде және "Білімді ел - Образованная страна" газетінің 22.05.2018 жылғы №19 (128) нөмірінде берілген.